Hiv-säätiö / Hiv-tukikeskus
0207 465 705
www.hivtukikeskus.fi
Positiiviset ry
(09) 692 5441
www.positiiviset.fi
Seta ry
www.seta.fi
Sosiaali- ja terveysministeriö
www.stm.fi
Suomen Lähetysseura
(09) 12 971
www.suomenlahetysseura.fi
Suomen Punainen Risti
(09) 129 31
www.punainenristi.fi
Pro-tukipiste ry
(09) 726 2877
www.pro-tukipiste.fi
Väestöliitto
(09) 228 050
www.vaestoliitto.fi
 
SHAS ry
www.shas.fi